Әртараптандырылған фирмада корпоративтік деңгейдегі стратегияға қатысты ма?