Төмендегілердің қайсысы l-глюкозаның c-4 эпимерін көрсетеді?